LIÊN HỆ

Trụ sở công ty

Roja pal. s.r.o.
Tyršova 318
513 01 Semily
CZ

Công ty ID: 06591183
Số đăng ký thuế VAT: CZ06591183

Phân xưởng

Bavlnářská 137
513 01 Podmoklice
CZ

Quản lý công ty

Rostislav Říha / Giám đốc đIều hành
+420 773 901 838
info@rojapal.cz

Jan Hájek / Giám đốc đIều hành
+420 776 830 813
obchod@rojapal.cz

Kế toán

Libuše Buriánková
libuseburiankova@seznam.cz

Trụ sở công ty

Phân xưởng